About

Kūryboje man savotiškai įdomus yra prasmės ir beprasmybės santykis, reiškinių laikinumas bei realybės virtualumas. Iš to gimsta įvairūs prieštaravimai, kyla klausimai, diskusijos, kurios vienaip ar kitaip vis tik atveda prie atsakymų; šie – prie naujų klausimų ir t.t. Tai – amžinai besisukantis ratas…


In my creative work, the ratio between meaning and meaninglessness, the temporality of phenomena, and the virtuality of reality are interesting to me. From this gives rise to various contradictions, questions, debates, which in one way or another lead to answers. These impel to new questions and so on. It’s like an everlasting wheel …


Biografija / Biography

Spauda / Press

Katalogai / Catalogues

Kiti leidiniai / Other editions

Apdovanojimai/ Awards

 

 

 

Reklama