Biografija / Biography

Sigitas Laurinavičius

gimė 1966 metais, Joniškyje;

1992 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas) Dailės fakultetą, 1997 m. ten pat įgijo dailėtyros magistro laipsnį;

Nuo 2001 m. Žiemgalos krašto dailininkų grupės narys, o nuo nuo 2003 m. iki 2015 m. jos koordinatorius;

Nuo 2003 m. Žiemgalos kraštiečių draugijos Tarybos narys;

Tapytojas, Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 2013 m.

Gyvena ir dirba Panevėžyje.


Sigitas Laurinavičius was born in 1966, in small Lithuanian town Joniškis.

In 1992 he graduated Siauliai Pedagogical Institute (in 1997 it was reorganized to Šiauliai university), Faculty of Arts. In 1997 there is also obtained a master’s degree in art criticism.

Since 2001 he is the member of Semigallia edge of the artists’ group and the coordinator of this group since 2003 to 2015.

Since 2003 he is Semigallia fellow member of the Association Council.

He is the painter, member of Lithuanian Artists’ Association since 2013.

Lives and works in Panevezys.

Reklama