Articles and Publications

Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė „Žmogus ir miestas 2019“ = Panevėžys International Photography Bienniall “Man and the City 2019“: [katalogas] / [sudarytojas Sigitas Laurinavičius]; [tekstų autoriai Virginijus Kinčinaitis, Sigitas Laurinavičius]; [tekstus vertė MB „Vertimų karaliai“, Panevėžio miesto dailės galerija]; [dailininkas Evaldas Ivanauskas]. – Panevėžys: [Amalkeros leidyba], 2019 ([Kaunas]: INDIGO print). – 95, [1] p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9986-742-10-4;

Sigitas Laurinavičius. Evaldas Ivanauskas: „Unikalus yra kiekvienas šio pasaulio centimetras“. // Senvagė. Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas. 2019 m. Nr. 1 (16)., p. 10 – 15,  SSN 2345-0622;

Sigitas Laurinavičius. Panevėžio fotografų draugijos paroda „Portretas be veido“. // Senvagė. Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas. 2019 m. Nr. 1 (16)., p. 34,  SSN 2345-0622;

Sigitas Laurinavičius. The Moods of Himalaya by Tribhuvan Kumar Deo. / The Moods of Himalaya [Exhibition Catalogue]. 2019;

S. Laurinavičius. Vilnis Auzinis: “Fotografijoje su tikrove reikia elgtis atsakingai“. // Literatūra ir menas. Kultūros žurnalas. 2018 09 28. Nr. 21 (3665)., p. 37-39, ISSN 0233-3260;

Laisvės ir tapatybės ženklai = The Signs of Freedom and Identity: projektas: [katalogas] / [sudarytojas Sigitas Laurinavičius]; [tekstų autoriai Virginijus Kinčinaitis, Sigitas Laurinavičius]; [tekstus vertė Gabrielė Arvazaitė]; [dailininkas Evaldas Ivanauskas]. – Panevėžys: [Amalkeros leidyba], 2017 ([Kaunas]: INDIGO print). – 95, [1] p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-659-85-3;

Panevėžio tarptautinė fotografijos bienalė „Žmogus ir miestas 2017“ = Panevėžys International Photography Bienniall “Man and the City 2017“: [katalogas] / [sudarytojas Sigitas Laurinavičius]; [tekstų autoriai Virginijus Kinčinaitis, Sigitas Laurinavičius]; [tekstus vertė Gabrielė Arvazaitė]; [dailininkas Evaldas Ivanauskas]. – Panevėžys: [Amalkeros leidyba], 2017 ([Kaunas]: Taurapolis). – 95, [1] p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-659-83-9;

Istorija objektyve = The history through lens: projektas: [katalogas] / [sudarytojas Sigitas Laurinavičius]; [tekstų autoriai Virginijus Kinčinaitis, Sigitas Laurinavičius]; [tekstus vertė Gabrielė Arvazaitė]; [dailininkas Evaldas Ivanauskas]. – Panevėžys: [Amalkeros leidyba], 2016 ([Kaunas]: Taurapolis). – 107, [1] p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., angl.. – Tiražas 300 egz.. – ISBN 978-9955-659-78-5;

S. Laurinavičius. Trolių sielos ir sapnai. // Kinas ir fotografija / Kultūra // Bernardinai.lt interneto dienraštis. 2016 05 18;

S. Laurinavičius. Asmeninės teritorijos. // Senvagė. Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas. 2016 m. Nr. 1 (10)., p. 42-45, ISSN 2345-0622;

S. Laurinavičius. Vietocentrinės Stasio Kavaliausko pasaulėžiūros refleksijos. // Stasys Kavaliauskas. Sudarė: S. Laurinavičius, L. Kunskaitė, J. Kavaliauskienė, J. Kavaliauskas. – Vilnius: Standartų spaustuvė, 2014, 192 p. ISBN 978-9955-659-62-4;

S. Laurinavičius. Quo vadis? Aukštaitijos dailė’ 2014. // Senvagė. Panevėžio kultūros ir istorijos žurnalas. 2014 m. Nr. 2 (7)., p. 37, SSN 2345-0622;

S. Laurinavičius. Jubiliejinė Stasės Mikeliūnienės akvarelių ir pastelių paroda „Prisilietimas“. // Stasė Mikeliūnienė: Prisilietimas. Kūrybos albumas: akvarelė, pastelė, grafika (1970 – 2013). – Panevėžys: Print4you, 2014, ISBN 978-609-95612-1-9 (įvad.str.);

S. Laurinavičius, D. Laurinavičienė, G. Rudokas, R. Jonušauskienė. Dailės andragogikos specialistų poreikis Panevėžio regione. Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje 2013 m. Nr. 8., p. 25, SSN 2029;1280;

S. Laurinavičius. Prisistato Žiemgalos krašto dailininkai. / Šiaulių kraštas. 2013 07 12, Nr.158(6533) ISSN: 1648-4010;

S. Laurinavičius. Blyksniai 2011. Panevėžio fotografijos galerija 2011 10 19 – 2011 11 13;

S. Laurinavičius, Daužvardis R. Vieta, kur gyvenama ir kuriama. // Žemygala 2008 m. Nr. 2 (6)-2009 m. Nr. 2 (8) ISSN 1822-4989, iliustr.;

S. Laurinavičius. Besitęsianti Žiemgalos plenerų tradicija. // Žemygala 2007 m. Nr. 2(4)-2008 m. Nr. 1(5) ISSN 1822-4989. iliust.;

S. Laurinavičius, Laurinavičienė D. Grafinės raiškos pagrindai. Panevėžys: LT print, 2008. ISBN 978-9955-722-19-9.

Reklama